FAQ

Kan man dæmpe en LED lyskilde?

Da glødepæren og halogenpærer udfases, er den ellers til dato bedste løsning i forhold til lys-dæmpning historie. Dog findes der alternativer.
LED pærer med mulighed for dæmpning er blevet mere almindelige, og kan skaffes til rimelige priser. Man skal blot være opmærksom på at ikke alle typer af enten LED-lyskilder eller lysdæmpere fungerer sammen.

At dæmpe en LED-lyskilde kan være årsag til flere problemer end dæmpning af glødepærer gjorde før i tiden, f.eks. kan man opleve at LED med dæmpning flimrer, enten ved fuld lysstyrke – eller mere typisk ved lav lysstyrke. Det kan også opleves at LED-lyskilden ikke slukker helt når dæmperen er slukket.
Hvis det er muligt, så får man den bedste dæmpning ved at benytte samme leverandør af lysdæmper og lyskilde, men dette er selvfølgelig ikke altid muligt, og så er alternativet at man i stedet søger en kompatibel sammensætning af dæmper og lyskilde. Typisk kan man finde lister med kompatible lyskilder – som f.eks. her:

https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/afbrydermateriel-og-montering2/fuga/funktionsmuligheder/lysdaemper/dimmertool/

Men selv hvis man har fulgt alle ovenstående trin, kan man stadig opleve problemer – f.eks. kan antallet af lyskilder også være en af årsagerne til at lyset ikke dæmper så behageligt som ønsket. Ofte kan det afhjælpes ved at tilføje en modstand i installationen – Alt dette er noget vi kan hjælpe og rådgive om

Hvis sikringen springer, typisk lige før du skal have gæster og har fuld gang i køkkenet, er det fordi din installation er overbelastet af for mange el-apparater i huset (oftest er det brugsgenstande som opvaskemaskine, ovn, vaskemaskine, kogekande og lignende der overbelaster.) Sikringen springer, hvilket den skal for at sikre at ledninger i installationen ikke tager skade.

Hvis du er udsat for dette, skal du have trukket nyt kabel fra din el-tavle for at kunne klare den belastning det tilsluttede udstyr forøger, og måske skal du også have monteret et nyt sikringsmodul i el-tavlen.

Jordforbindelsen (også kaldet beskyttelsesleder) er sammen med et HPFI-afbryderen, en vigtig beskyttelse. Du ser fysisk forbindelsen som det tredje ben på stikproppen, og faktisk er det et lovkrav at denne forbindelse er til stede på nye installationer.
Køber du hvidevarer der betegnes som klasse II brugsgenstande – f.eks. ovn eller vaskemaskine, yder de fleste producenter ikke fabriks-garanti hvis denne forbindelse ikke er til stede. Dette er fordi en installation uden jord ikke kan sikre for skader på udstyr tilsluttet.

Men endnu vigtigere – En manglende jordforbindelse kan i tilfælde af fejl være livsfarlig. Derfor anbefales det at få tjekket om jordforbindelsen er aktiv, eller om der skal laves ny installation til f.eks. din nye vaskemaskine.

Se også næste emne omhandlende hvidevarer der giver stød

Hvidevarer der giver stød ved berøring, og særligt ved kontakt mellem et hvidevare-element og
andet køkkenelement eller metalrør/ vask.

Fejlen skyldes manglende jording af maskinen. Der kan være flere årsager, men fejlen kan ofte afhjælpes med en adapter eller ved at skifte stikproppen på maskinen med en stikprop med dansk ‘pindjord’ (3 ben’s stikprop). Baggrunden er at hvidevarer fra fabrikken kommer med de europæiske ‘Schuko’-stik med sidejord, som ikke overfører beskyttelseslederen til danske stikkontakter.
Dog kan fejlen også skyldes manglende jording i den faste installation (se foregående emne).

Der er en fejl på et apparet der er tilsluttet, eller i el-installationen.

Der er typisk to måder en sådan fejl opleves på: Enten udkobler HPFI helt, og kan ikke indkobles igen – eller HPFI udkobler periodisk. Men når fejlen opleves, kan nedenstående trin hjælpe med at lokalisere hvor fejlen er:

Hvis der er flere sikringsgrupper i tavlen, kan du forsøge at afbryde dem alle sammen, herefter tænde for HPFI-afbryderen og efterfølgende tænde sikringsmodulerne igen en af gangen mens du lægger mærke til hvilken gruppe der får fejlstrømsafbryderen til at afbryde strømmen. Det samme kan gøres med tilsluttede apparater ved at koble dem til og fra stikkontakterne. Hvis det kan lade sig gøre at fjerne fejlen ved at frakoble en brugsgenstand, er fejlen lokaliseret – men er fejlen der stadig – vil fejlen typisk være i installationen.

Hvis du er i tvivl kan du ringe og aftale et besøg af vores elektriker som vil finde fejlen, og komme
med en løsning på problemet.

Pr. 1. Juli 2008 er det ved lov besluttet at alle boliger skal have en fungerende fejlstrømsafbryder/
HPFI som sikkerhed.
Det betyder at det skal laves, uanset om du renoverer installationen nu, eller om installationen er som den var før denne lov blev indført. Et HPFI-afbryer er en el-komponent der sikrer at strømmen afbrydes ved fejl på elektriske maskiner,
eller ved uheld.

F.eks slår afbryderen fra hvis du får kontakt med strømførende dele. Dette sikrer at man ikke kan få stød uden at denne afbryder slår fra – Vel og mærket hvis det er installeret korrekt, og at relæet er funktionsdygtigt – Alt sammen noget vi som autoriseret el-installatør, tjekker med godkendt udstyr før idriftsættelse.

Se også emnet vedr HFI og udkobling i tordenvejr

Du kan gøre et par ting for selv at undersøge hvor fejlen er:

  1. Tjek din måler. Den sidder enten ved tavlen (typisk lige under tavlen i lejligheder i KBH) ellers sidder den udvendigt på bygningen hvis du bor i hus. Du skal tjekke displayet på måleren: er der liv i displayet? Hvis ikke, så er fejlen formentligt udefrakommende. – Hvis der er liv i displayet, så skal du kigge efter om alle faser er tilgængelige til måleren. Kig nede i venstre hjørne på displayet – står der L1, L2, L3? I så fald er der strøm ind til måleren – og så har du brug for vores hjælp til at finde fejlen.
  2. Var der ikke liv i måleren, eller mangler der faser? I så fald er der to muligheder: Enten er der et større nedbrud pga fejl fra Netselskabet eller også er sikringen i kabelskabet ved vejen gået. Her har du stadig et par muligheder for selv at finde ud af hvilken af ovenstående muligheder der gælder.
  3. Du kan ringe til Netselskabet – F.eks. Radius – du kan også se driftoplysninger online:
    https://radiuselnet.dk/elnetkunder/driftinformation/
    Alternativt kan du forsøge at se om andre boliger i området har strøm? Hvis naboerne har strøm – er det formentligt sikringerne til dit hus eller ejendom der er gået – her er du nød til at tage kontakt til en elinstallatør som os, vi rykker også ud 24/7.

Bemærk at ovenstående først og fremmest gælder parcelhuse – bor du i lejlighed, vil der sidde større sikringer for f.eks. en hel opgang – men et tjek på driftinformationen hos netselskabet kan også her afgøre om ejendommens elektriker er nød til at afhjælpe problemet. Grundlæggende er det vigtigt først at finde ud af om der er et større nedbrud i området – hvis ikke kan vi hjælpe med at fejlfinde og få genindkoblet strømmen.

Mange steder i København har man kun 1 fase til rådighed. Dette gælder særligt lejligheder hvor installationen er fra ejendommens oprindelse i begyndelsen af 1900 tallet.
Og har man ikke flere en én fase, så kan man ikke (lovligt) montere en kogeplade som f.eks induktion eller keramisk el-kogeplade / komfur.

Problematikken opstår oftest når man fjerner gas-komfur og i stedet ønsker el-komfur. Her er det som minimum nødvendigt med 2 og helst 3 faser som forsyning.
Hvad er så løsningen?

Mange steder kan man tilslutte sig de manglende faser i en såkaldt ‘stigeledning’ og koble måler/ installation over så man får 3 faset installation, måske er de fremført til etagen og blot ikke ført ind i måleren. Men nogen steder er installationen så gammel at de 3 faser slet ikke er ført ind i ejendommen – og derfor skal fremføres fra kabelskab i vejen.
Der er derfor en markant forskel i udgiften afhængigt af hvor fra de ekstra faser skal fremføres.
Et vigtigt råd er derfor at man undersøger dette inden man fjerner gas-installation og indkøber induktionskomfur eller kogeplade.
Har du brug for råd et du velkommen tage kontakt til os, ofte kan vi slå din installation op hos forsyningselskabet og undersøge dine muligheder.

Det korte svar er ja!

Årsagen er grundlæggende at stofledninger er meget gamle. Store dele af København blev bygget i 20’erne og 30’erne, og derfor er de oprindelige el-installationer også fra denne periode – i bymidten er flere installationer endnu ældre, og i nogen tilfælde fra slutningen af 1800 tallet.

Det er let at forestille sig at så gamle installationer ikke har samme standard som nye el-installationer med plast isolerede ledere. Netop alderen gør at stofisoleringen mørner, krakelerer og nogen gange helt falder af kobberledningerne. Det sammenlagt med at stofledninger fremføres i stålrør, gør kun problemet større. Derfor opleves der tit kortslutning, overgang og endnu være brandtilløb pga svage samlinger.
Det kan altid anbefales at få fjernet stofledninger, hvilket også er muligt da gamle installationer blev udført i rør og derfor kan omtrækkes til f.eks. nye kabler.

Har man stofledninger, og venter med at udskifte dem, er det særligt vigtigt at sikre sig at man har et fungerende fejlstrømsafbryder – og evt kan man montere gnistdetektor som en ekstra sikkerhed.

Vi har mange års erfaring i udskiftning af stofledninger til nye installationer, og giver gerne en fast pris.

Hvis du oplever at fejlstrømsafbryderen udkobler ved tordenvejr, har du højest sandsynligt et ældre HFI siddende i tavlen som fejlstrømsafbryder.

Udover at det selvfølgelig er ukomfortabelt at miste strømmen og måske at skulle indstille ure igen, så er det et problem hvis man f.eks. har fryser eller køleskab stående uden strøm. Sker det imens man er væk fra hjemmet kan man risikere at være nød til at kassere madvarer.

HFI er en ældre type fejlstrømsafbryder som blev udfaset helt i 1991, og fra dette år ikke længere lovligt at montere. Men selv om et HFI monteret før 1991 er fuldt lovligt, er det anbefalelsesværdigt at udskifte til nyere type HPFI. Den nye type vil som regel være mindre tilbøjelig til at udkoble ved lynnedslag. Den vil også være mere sikker, da typen er beregnet til de elektroniske apparater man har i hjemmet i dag.