FAQ

Kan man dæmpe en LED pære?

Da glødepæren, og med tiden også halogenpærer udfases, er den ellers til dato bedste løsning i forhold til lysdæmpning, snart historie. Dog findes der alternativer.
LED pærer med mulighed for dæmpning er blevet mere almindelige, og kan skaffes til rimelige priser. Man skal blot være opmærksom på at ikke alle typer af enten LED-pærer eller lysdæmper fungerer sammen.

Hvilke dæmpere/ LED pærer der er kombatible skal oplyses af leverandøren af Lyskilden.
Mere info

Pr. 1. Juli 2008 er det ved lov besluttet at alle boliger skal have en fungerende fejlstrømsafbryder/
HPFI-relæ som sikkerhed.
Det betyder at det skal laves, uanset om du renoverer installationen nu, eller om installationen er som den var før denne lov blev indført. Et HPFI-relæ er en el-komponent der sikrer at strømmen afbrydes ved fejl på elektriske maskiner,
eller ved uheld.

F.eks slår relæet fra hvis du får kontakt med strømførende dele. Dette sikrer at man ikke kan få stød uden at dette relæ slår fra – Vel og mærket hvis det er installeret korrekt, og at relæet er funktionsdygtigt – Alt sammen noget vi som autoriseret el-installatør, tjekker med godkendt udstyr før idriftsættelse.

Hvis sikringen springer, typisk lige før du skal have gæster, er det fordi din installation er
overbelastet af for mange el-apparater i huset (oftest er det brugsgenstande som opvaskemaskine, ovn, vaskemaskine og lignende der overbelaster.) Sikringen springer, hvilket den skal for at sikre at ledninger i installationen ikke tager skade.

Hvis du er udsat for dette, skal du have trukket nyt kabel fra din el-tavle for at kunne klare den belastning det tilsluttede udstyr forøger, og måske skal du også have monteret et nyt sikringsmodul i el-tavlen.

Jordforbindelsen er sammen med et HPFI-relæ, en ekstra beskyttelse. Du ser forbindelsen som det tredje ben på stikproppen, og faktisk er det et lovkrav at denne forbindelse er til stede på nye installationer.
Køber du f.eks. ovn eller vaskemaskine, yder de fleste producenter ikke fabriks-garanti hvis denne forbindelse ikke er til stede. Dette er fordi en installation uden jord ikke kan sikre for skader på udstyr tilsluttet.

Men endnu vigtigere – En manglende jordforbindelse kan i tilfælde af fejl være livsfarlig. Derfor anbefales det at få tjekket om jordforbindelsen er aktiv, eller om der skal laves ny installation til f.eks. din nye vaskemaskine.

Hvidevarer der giver stød ved berøring, og særligt ved kontakt mellem et hvidevare-element og
andet køkkenelement eller metalrør/ vask.

Fejlen skyldes manglende jording af maskinen. Der kan være flere årsager, men fejlen kan ofte
afhjælpes ved at skifte stikproppen på maskinen med en stikprop med såkaldt ‘pindjord’ (3 ben’s stikprop). Fra fabrikken kommer hvidevarer med de europæiske ‘Schuko’-stik med sidejord, som ikke passer i de danske stikkontakter, hvilke er beregnet til pindjords stikpropper.
Dog kan fejlen også skyldes manglende jording i den faste installation (se foregående emne).

Der er en fejl på et apparet der er tilsluttet, eller i el-installationen. Hvis der er flere sikringsgrupper i tavlen, kan du prøve at afbryde dem alle sammen og efterfølgende tænde dem en af gangen mens du lægger mærke til hvilken gruppe der får fejlstrømsafbryderen til at afbryde strømmen. Det samme kan gøres med tilsluttede apparater ved at koble dem til og fra stikkontakterne.

Hvis du er i tvivl kan du ringe og aftale et besøg af vores elektriker som vil finde fejlen, og komme
med en løsning på problemet.