FAQ

Kan man dæmpe en LED lyskilde?

Da glødepæren og halogenpærer udfases, er den ellers til dato bedste løsning i forhold til lys-dæmpning historie. Dog findes der alternativer.
LED pærer med mulighed for dæmpning er blevet mere almindelige, og kan skaffes til rimelige priser. Man skal blot være opmærksom på at ikke alle typer af enten LED-lyskilder eller lysdæmpere fungerer sammen.

At dæmpe en LED-lyskilde kan være årsag til flere problemer end dæmpning af glødepærer gjorde før i tiden, f.eks. kan man opleve at LED med dæmpning flimrer, enten ved fuld lysstyrke – eller mere typisk ved lav lysstyrke. Det kan også opleves at LED-lyskilden ikke slukker helt når dæmperen er slukket.
Hvis det er muligt, så får man den bedste dæmpning ved at benytte samme leverandør af lysdæmper og lyskilde, men dette er selvfølgelig ikke altid muligt, og så er alternativet at man i stedet søger en kompatibel sammensætning af dæmper og lyskilde. Typisk kan man finde lister med kompatible lyskilder – som f.eks. her:

https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/afbrydermateriel-og-montering2/fuga/funktionsmuligheder/lysdaemper/dimmertool/

Men selv hvis man har fulgt alle ovenstående trin, kan man stadig opleve problemer – f.eks. kan antallet af lyskilder også være en af årsagerne til at lyset ikke dæmper så behageligt som ønsket. Ofte kan det afhjælpes ved at tilføje en modstand i installationen – Alt dette er noget vi kan hjælpe og rådgive om

Hvis sikringen springer, typisk lige før du skal have gæster, er det fordi din installation er
overbelastet af for mange el-apparater i huset (oftest er det brugsgenstande som opvaskemaskine, ovn, vaskemaskine og lignende der overbelaster.) Sikringen springer, hvilket den skal for at sikre at ledninger i installationen ikke tager skade.

Hvis du er udsat for dette, skal du have trukket nyt kabel fra din el-tavle for at kunne klare den belastning det tilsluttede udstyr forøger, og måske skal du også have monteret et nyt sikringsmodul i el-tavlen.

Jordforbindelsen er sammen med et HPFI-relæ, en ekstra beskyttelse. Du ser forbindelsen som det tredje ben på stikproppen, og faktisk er det et lovkrav at denne forbindelse er til stede på nye installationer.
Køber du f.eks. ovn eller vaskemaskine, yder de fleste producenter ikke fabriks-garanti hvis denne forbindelse ikke er til stede. Dette er fordi en installation uden jord ikke kan sikre for skader på udstyr tilsluttet.

Men endnu vigtigere – En manglende jordforbindelse kan i tilfælde af fejl være livsfarlig. Derfor anbefales det at få tjekket om jordforbindelsen er aktiv, eller om der skal laves ny installation til f.eks. din nye vaskemaskine.

Hvidevarer der giver stød ved berøring, og særligt ved kontakt mellem et hvidevare-element og
andet køkkenelement eller metalrør/ vask.

Fejlen skyldes manglende jording af maskinen. Der kan være flere årsager, men fejlen kan ofte
afhjælpes ved at skifte stikproppen på maskinen med en stikprop med såkaldt ‘pindjord’ (3 ben’s stikprop). Fra fabrikken kommer hvidevarer med de europæiske ‘Schuko’-stik med sidejord, som ikke passer i de danske stikkontakter, hvilke er beregnet til pindjords stikpropper.
Dog kan fejlen også skyldes manglende jording i den faste installation (se foregående emne).

Der er en fejl på et apparet der er tilsluttet, eller i el-installationen.

Der er typisk to måder en sådan fejl opleves på: Enten udkobler HPFI helt, og kan ikke indkobles igen – eller HPFI udkobler periodisk. Men når fejlen opleves, kan nedenstående trin hjælpe med at lokalisere hvor fejlen er:

Hvis der er flere sikringsgrupper i tavlen, kan du forsøge at afbryde dem alle sammen, herefter tænde for HPFI-afbryderen og efterfølgende tænde sikringsmodulerne igen en af gangen mens du lægger mærke til hvilken gruppe der får fejlstrømsafbryderen til at afbryde strømmen. Det samme kan gøres med tilsluttede apparater ved at koble dem til og fra stikkontakterne. Hvis det kan lade sig gøre at finde fjerne fejlen ved at frakoble en brugsgenstand, er fejlen lokaliseret – men er fejlen der stadig – vil fejlen typisk være i installationen.

Oplever du at HFI afbryderen udkobler ved tordenvejr, er det derimod fordi HFI-afbryden er så gammel at det anbefales at udskifte denne til en mere tidssvarende HPFI-afbryder.

Hvis du er i tvivl kan du ringe og aftale et besøg af vores elektriker som vil finde fejlen, og komme
med en løsning på problemet.

Pr. 1. Juli 2008 er det ved lov besluttet at alle boliger skal have en fungerende fejlstrømsafbryder/
HPFI-relæ som sikkerhed.
Det betyder at det skal laves, uanset om du renoverer installationen nu, eller om installationen er som den var før denne lov blev indført. Et HPFI-relæ er en el-komponent der sikrer at strømmen afbrydes ved fejl på elektriske maskiner,
eller ved uheld.

F.eks slår relæet fra hvis du får kontakt med strømførende dele. Dette sikrer at man ikke kan få stød uden at dette relæ slår fra – Vel og mærket hvis det er installeret korrekt, og at relæet er funktionsdygtigt – Alt sammen noget vi som autoriseret el-installatør, tjekker med godkendt udstyr før idriftsættelse.

Du kan gøre et par ting for selv at undersøge hvor fejlen er:

  1. Tjek din måler. Den sidder enten ved tavlen (typisk lige under i lejligheder i KBH) ellers sidder den udvendigt på bygningen hvis du bor i hus. Du skal tjekke displayet på måleren: er der liv i displayet? Hvis ikke, så er fejlen formentligt udefrakommende. – Hvis der er liv i displayet, så skal du kigge efter om alle faser er tilgængelige til måleren. Kig nede i venstre hjørne på displayet – står der L1, L2, L3? I så fald er der strøm ind i til måleren – og så har du brug for vores hjælp til at finde fejlen.
  2. Var der ikke liv i måleren, eller mangler der faser? I så fald er der to muligheder: Enten er der et større nedbrud pga fejl fra Netselskabet eller også er sikringen i kabelskabet ved vejen gået. Her har du stadig et par muligheder for selv at finde ud af hvilken af ovenstående muligheder der gælder.
  3. Du kan ringe til Netselskabet – F.eks. Radius – du kan også se driftoplysninger online:
    https://radiuselnet.dk/elnetkunder/driftinformation/
    Alternativt kan du forsøge at se om andre boliger i området har strøm? Hvis naboerne har strøm – er det formentligt sikringerne til dit hus eller ejendom der er gået – her er du nød til at tage kontakt til en elinstallatør som os, vi rykker også ud 24/7.

Bemærk at ovenstående først og fremmest gælder parcelhuse – bor du i lejlighed, vil der sidde større sikringer for f.eks. en hel opgang – men et tjek på driftinformationen hus netselskabet kan også her afgøre om ejendommens elektriker er nød til at afhjælpe problemet. Grundlæggende er det vigtigt først at finde ud af om der er et større nedbrud i området – hvis ikke kan vi hjælpe med at fejlfinde og få genindkoblet strømmen.